Sản phẩm mới

LOA BLUETOOTH – WS...
Mã SP: SP002975
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 124.000đ
Giá sỉ: 86.800đ
  ORDER
LOA BLUETOOTH S207- CÓ...
Mã SP: SP002974
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 199.000đ
Giá sỉ: 139.300đ
  ORDER
PIN NOKIA BL-5C-1IC –...
Mã SP: SP002973
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 30.000đ
Giá sỉ: 21.000đ
  ORDER
PIN NOKIA BL-4C-1IC –...
Mã SP: SP002972
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 30.000đ
Giá sỉ: 21.000đ
  ORDER
PIN NOKIA BL-5C-2IC –...
Mã SP: SP002971
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 35.500đ
Giá sỉ: 24.850đ
  ORDER
PIN NOKIA BL-4C-2IC –...
Mã SP: SP002970
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 33.000đ
Giá sỉ: 23.100đ
  ORDER
LOA BLUETOOTH CHARGE 3-KÈM...
Mã SP: SP002967
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 349.000đ
Giá sỉ: 244.300đ
  ORDER
LOA BLUETOOTH CHARGE 2+...
Mã SP: SP002966
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 210.000đ
Giá sỉ: 147.000đ
  ORDER
LOA BLUETOOTH M298B –...
Mã SP: SP002965
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 180.000đ
Giá sỉ: 126.000đ
  ORDER
LOA BLUETOOTH – HF-03...
Mã SP: SP002964
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 170.000đ
Giá sỉ: 119.000đ
  ORDER
CÁP SẠC SAMSUNG TYPE...
Mã SP: SP002968
Bảo hành: 12 T
Giá lẻ: 45.000đ
Giá sỉ: 31.500đ
  ORDER
CÂN CẰM TAY MINI –...
Mã SP: SP002969
Bảo hành: TEST
Giá lẻ: 75.000đ
Giá sỉ: 52.500đ
  ORDER
MIẾNG DÁN CƯỜNG LỰC...
Mã SP: SP002952
Bảo hành: TEST
Giá lẻ: 14.000đ
Giá sỉ: 9.800đ
  ORDER
MIẾNG DÁN CƯỜNG LỰC...
Mã SP: SP002953
Bảo hành: TEST
Giá lẻ: 14.000đ
Giá sỉ: 9.800đ
  ORDER
TAI NGHE BLUETOOTH IPHONE...
Mã SP: SP002854
Bảo hành: 1 T
Giá lẻ: 48.000đ
Giá sỉ: 33.600đ
  ORDER
TAI NGHE BLUETOOTH SAMSUNG...
Mã SP: SP002855
Bảo hành: 1 T
Giá lẻ: 48.000đ
Giá sỉ: 33.600đ
  ORDER
TAI NGHE BLUETOOTH IPHONE...
Mã SP: SP002858
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 64.500đ
Giá sỉ: 45.150đ
  ORDER
TAI NGHE BLUETOOTH SAMSUNG...
Mã SP: SP002859
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 64.500đ
Giá sỉ: 45.150đ
  ORDER
ĐỌC THẺ NHÔM
Mã SP: SP000196
Bảo hành: TEST
Giá lẻ: 7.000đ
Giá sỉ: 4.900đ
  ORDER
ĐỌC THẺ MICRO SD –...
Mã SP: SP000190
Bảo hành: TEST
Giá lẻ: 3.400đ
Giá sỉ: 2.380đ
  ORDER
CÓC SẠC SAMSUNG TAB...
Mã SP: SP000164
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 59.000đ
Giá sỉ: 41.300đ
  ORDER
CÁP SẠC SAMSUNG ĐẦU...
Mã SP: SP000148
Bảo hành: 1 T
Giá lẻ: 3.300đ
Giá sỉ: 2.310đ
  ORDER
CÓC SẠC SAMSUNG GALAXY...
Mã SP: SP000166
Bảo hành: 1 T
Giá lẻ: 10.750đ
Giá sỉ: 7.525đ
  ORDER
CÁP SẠC SAMSUNG TAB
Mã SP: SP000123
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 19.400đ
Giá sỉ: 13.580đ
  ORDER
CÁP OTG ĐẤU 8600 –...
Mã SP: SP000107
Bảo hành: 3 T
Giá lẻ: 8.600đ
Giá sỉ: 6.020đ
  ORDER
CÁP OTG ĐẦU 8600 –...
Mã SP: SP000105
Bảo hành: 1 T
Giá lẻ: 4.600đ
Giá sỉ: 3.220đ
  ORDER
GIÁ ĐỠ (ĐẾ HÍT...
Mã SP: SP000470
Bảo hành: TEST
Giá lẻ: 30.000đ
Giá sỉ: 21.000đ
  ORDER
CHÂN CHỤP HÌNH TỰ...
Mã SP: SP000456
Bảo hành: TEST
Giá lẻ: 77.400đ
Giá sỉ: 54.180đ
  ORDER
0961808688
0903131708
0939933168
0901406756
CSKH TP Ms. Chi:
0903131708 / 0961808688
CSKH TINH Ms. Ngân:
0939933168 / 0901406756