BẢNG GIÁ SỈ

 KHÁCH MUA HÀNG ONLINE XEM BẢNG GIÁ
VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
093.9933.168 / 096.1808.688

Sản phẩm mới
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
5.138.000đ
Còn hàng
280.000đ
Còn hàng
2.120.000đ
Còn hàng
2.479.000đ
Còn hàng
260.000đ
Còn hàng
134.000đ
Còn hàng
260.000đ
Còn hàng
3.486.000đ
Còn hàng
923.000đ
Còn hàng
1.704.000đ
Còn hàng
2.479.000đ
Còn hàng
980.000đ
Còn hàng
43.000đ
Còn hàng
68.000đ
Còn hàng
336.000đ
Còn hàng
940.000đ
Còn hàng
57.000đ
Còn hàng
52.000đ
Còn hàng
119.000đ
Còn hàng
198.000đ
Còn hàng
85.000đ
Còn hàng
59.000đ
Còn hàng
198.000đ
Còn hàng
102.000đ
Còn hàng
102.000đ
Còn hàng
85.000đ
Còn hàng
901.000đ
Còn hàng
48.000đ
Còn hàng
334.000đ
Còn hàng
551.000đ
Còn hàng
619.000đ
Còn hàng
233.000đ
Còn hàng
630.000đ
Còn hàng
97.000đ
Còn hàng
101.000đ
Còn hàng
1.993.000đ
Còn hàng
100.000đ
Còn hàng
145.000đ
Còn hàng
120.000đ
Còn hàng
62.000đ
Còn hàng
1.835.000đ
Còn hàng
1.777.000đ
Còn hàng
115.000đ
Còn hàng
99.000đ
Còn hàng
247.000đ
Còn hàng
143.000đ
Hàng về lại
256.000đ
Còn hàng
57.000đ
Còn hàng
41.000đ
Còn hàng
229.000đ
Còn hàng
256.000đ
Còn hàng
489.000đ
Còn hàng
536.000đ
Còn hàng
1.412.000đ
Còn hàng
396.000đ
Còn hàng
638.000đ
Còn hàng
234.000đ
Còn hàng
2.288.000đ
Còn hàng
403.000đ
Còn hàng
704.000đ
Còn hàng
683.000đ
Còn hàng
234.000đ
Còn hàng
212.000đ
Còn hàng
399.000đ
Còn hàng
675.000đ
Còn hàng
1.374.000đ
Còn hàng
90.000đ
Còn hàng
78.000đ
Còn hàng
86.000đ
Còn hàng
74.000đ
Còn hàng
82.000đ
Còn hàng
111.000đ
Còn hàng
157.000đ
Còn hàng
105.000đ
Còn hàng
106.000đ
Còn hàng
193.000đ
Còn hàng
245.000đ
Còn hàng
335.000đ
Còn hàng
150.000đ
Còn hàng
204.000đ
Còn hàng
289.000đ
Còn hàng
Còn hàng
343.000đ
Còn hàng
30.000đ
Còn hàng
130.000đ
187.500đ
Còn hàng
66.000đ
ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
260.000đ
Còn hàng
149.000đ
Còn hàng
181.000đ
Còn hàng
83.000đ
Còn hàng
134.000đ
Còn hàng
134.000đ
Còn hàng
89.000đ
Còn hàng
2.300đ
Còn hàng
143.000đ
Hàng về lại
256.000đ
Còn hàng
229.000đ
Còn hàng
234.000đ
Còn hàng
2.288.000đ
Còn hàng
105.000đ
Còn hàng
106.000đ
Còn hàng
193.000đ
Còn hàng
245.000đ
Còn hàng
289.000đ
Còn hàng
100.000đ
30.000đ
Còn hàng
9.000đ
10.000đ
10.000đ
27.000đ
15.000đ
95.000đ
Còn hàng
27.000đ
Còn hàng
53.000đ
21.250đ
Còn hàng
11.000đ
33.000đ
58.000đ
25.000đ
53.000đ
Còn hàng
86.000đ
98.000đ
43.000đ
43.000đ
101.000đ
32.000đ
49.000đ
HÀNG CHÍNH HÃNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
145.000đ
Còn hàng
62.000đ
Còn hàng
1.835.000đ
Còn hàng
1.777.000đ
Còn hàng
570.000đ
Còn hàng
115.000đ
Còn hàng
99.000đ
Còn hàng
57.000đ
Còn hàng
212.000đ
Hàng về lại
489.000đ
Còn hàng
536.000đ
Còn hàng
1.412.000đ
Còn hàng
396.000đ
Còn hàng
638.000đ
Còn hàng
403.000đ
Còn hàng
704.000đ
Còn hàng
683.000đ
Còn hàng
234.000đ
Còn hàng
212.000đ
Còn hàng
399.000đ
Còn hàng
675.000đ
Còn hàng
90.000đ
Còn hàng
78.000đ
Còn hàng
86.000đ
Còn hàng
74.000đ
Còn hàng
82.000đ
Còn hàng
111.000đ
Còn hàng
157.000đ
Còn hàng
107.000đ
Còn hàng
115.000đ
Còn hàng
105.000đ
Còn hàng
106.000đ
Còn hàng
193.000đ
Còn hàng
335.000đ
Còn hàng
150.000đ
Còn hàng
204.000đ
Còn hàng
Còn hàng
343.000đ
Còn hàng
71.000đ
30.000đ
26.500đ
76.000đ
84.000đ
80.000đ
60.000đ
Còn hàng
454.800đ
80.000đ
60.000đ
Còn hàng
70.000đ
66.000đ
88.000đ
Còn hàng
120.000đ
Còn hàng
130.000đ
Còn hàng
100.000đ
Còn hàng
12.500đ
TAI NGHE / HEADPHONE BLUETOOTH
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
233.000đ
Còn hàng
463.000đ
Còn hàng
923.000đ
Còn hàng
923.000đ
Còn hàng
980.000đ
Còn hàng
295.000đ
Còn hàng
233.000đ
Còn hàng
630.000đ
Còn hàng
649.000đ
Còn hàng
212.000đ
Hàng về lại
403.000đ
Còn hàng
704.000đ
Còn hàng
683.000đ
Còn hàng
234.000đ
Còn hàng
204.000đ
Còn hàng
212.000đ
Còn hàng
399.000đ
Còn hàng
675.000đ
Còn hàng
400.000đ
478.000đ
Còn hàng
580.000đ
357.000đ
Còn hàng
219.000đ
172.000đ
PHỤ LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI / VI TÍNH
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
280.000đ
Còn hàng
505.000đ
Còn hàng
180.000đ
Còn hàng
476.000đ
Còn hàng
109.000đ
Còn hàng
260.000đ
Còn hàng
180.000đ
Còn hàng
360.000đ
Còn hàng
22.000đ
Còn hàng
27.000đ
Còn hàng
43.000đ
Còn hàng
68.000đ
Còn hàng
336.000đ
Còn hàng
57.000đ
Còn hàng
52.000đ
Còn hàng
79.000đ
Còn hàng
119.000đ
Còn hàng
198.000đ
Còn hàng
85.000đ
Còn hàng
59.000đ
Còn hàng
198.000đ
Còn hàng
102.000đ
Còn hàng
102.000đ
Còn hàng
85.000đ
Còn hàng
901.000đ
Còn hàng
334.000đ
Còn hàng
48.000đ
Còn hàng
98.000đ
Còn hàng
119.000đ
Còn hàng
97.000đ
Còn hàng
113.000đ
Còn hàng
101.000đ
Còn hàng
76.000đ
Còn hàng
629.000đ
Còn hàng
145.000đ
Còn hàng
153.000đ
Còn hàng
148.000đ
Còn hàng
120.000đ
Còn hàng
62.000đ
Còn hàng
570.000đ
Còn hàng
115.000đ
Còn hàng
99.000đ
Còn hàng
247.000đ
Còn hàng
57.000đ
Còn hàng
41.000đ
Còn hàng
489.000đ
Còn hàng
536.000đ
Còn hàng
90.000đ
Còn hàng
78.000đ
Còn hàng
86.000đ
Còn hàng
74.000đ
Còn hàng
82.000đ
Còn hàng
111.000đ
Còn hàng
157.000đ
Còn hàng
107.000đ
Còn hàng
115.000đ
Còn hàng
150.000đ
Còn hàng
204.000đ
Còn hàng
289.000đ
Còn hàng
Còn hàng
50.000đ
Còn hàng
13.000đ
106.000đ
86.000đ
79.000đ
86.000đ
79.000đ
25.000đ
87.500đ
Còn hàng
62.500đ
Còn hàng
100.000đ
25.000đ
Còn hàng
100.000đ
Còn hàng
305.000đ
150.000đ
Còn hàng
146.000đ
Còn hàng
26.500đ
130.000đ
Còn hàng
80.000đ
12.500đ
LOA NGHE NHẠC
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
5.138.000đ
Còn hàng
2.120.000đ
Còn hàng
2.479.000đ
Còn hàng
1.704.000đ
Còn hàng
1.704.000đ
Còn hàng
2.479.000đ
Còn hàng
874.000đ
Còn hàng
551.000đ
Còn hàng
619.000đ
Còn hàng
1.835.000đ
Còn hàng
1.777.000đ
Còn hàng
1.412.000đ
Còn hàng
396.000đ
Còn hàng
638.000đ
Còn hàng
500.000đ
Còn hàng
500.000đ
Còn hàng
500.000đ
Còn hàng
385.000đ
CAMERA/ ĐIỆN THOẠI
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
1.993.000đ
Còn hàng
2.288.000đ
Còn hàng
1.374.000đ
Còn hàng
112.500đ
187.500đ
Còn hàng
162.500đ
75.000đ
Còn hàng
94.000đ
THẺ NHỚ /USB / ĐỌC THẺ
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
184.000đ
Còn hàng
321.000đ
Còn hàng
334.000đ
Còn hàng
212.000đ
Còn hàng
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
3.486.000đ
Còn hàng
940.000đ
Còn hàng
229.000đ
Còn hàng
256.000đ
Còn hàng
110.000đ
335.000đ
Còn hàng
343.000đ
Còn hàng
61.250đ
Còn hàng
130.000đ
10.000đ
Còn hàng
42.500đ
Còn hàng
62.500đ
Còn hàng
53.000đ
53.000đ
19.000đ
53.000đ
39.000đ
53.000đ
39.000đ
Còn hàng
50.000đ
31.000đ
BAO DA / ỐP LƯNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
61.000đ
Còn hàng
61.000đ
Còn hàng
100.000đ
Còn hàng
50.000đ
20.000đ
50.000đ
Còn hàng
40.000đ
24.000đ
0961808688
0939933168
CSKH TP Ms. Chi:
0903131708 / 0961808688
CSKH TINH Ms. Ngân:
0939933168 / 0901406756