BẢNG GIÁ SỈ

NẾU QUÝ KHÁCH MUỐN XEM BẢNG GIÁ SỈ VUI LÒNG LIÊN HỆ 093.9933.168 / 096.1808.688

Sản phẩm mới
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
6.217.000đ
Còn hàng
339.000đ
Còn hàng
2.565.000đ
Còn hàng
2.999.000đ
Còn hàng
315.000đ
Còn hàng
161.000đ
Còn hàng
315.000đ
Còn hàng
4.218.000đ
Còn hàng
1.117.000đ
Còn hàng
2.062.000đ
Còn hàng
2.999.000đ
Còn hàng
1.186.000đ
Còn hàng
52.000đ
Còn hàng
82.000đ
Còn hàng
406.000đ
Còn hàng
1.138.000đ
Còn hàng
68.000đ
Còn hàng
63.000đ
Còn hàng
119.000đ
Còn hàng
222.000đ
Còn hàng
103.000đ
Còn hàng
71.000đ
Còn hàng
222.000đ
Còn hàng
123.000đ
Còn hàng
123.000đ
Còn hàng
103.000đ
Còn hàng
1.090.000đ
Còn hàng
58.000đ
Còn hàng
445.000đ
Còn hàng
667.000đ
Còn hàng
749.000đ
Còn hàng
282.000đ
Còn hàng
762.000đ
Còn hàng
117.000đ
Còn hàng
122.000đ
Còn hàng
2.412.000đ
Còn hàng
120.000đ
Còn hàng
175.000đ
Còn hàng
145.000đ
Còn hàng
75.000đ
Còn hàng
2.220.000đ
Còn hàng
2.150.000đ
Còn hàng
139.000đ
Còn hàng
120.000đ
Còn hàng
278.000đ
Còn hàng
173.000đ
Hàng về lại
320.000đ
Còn hàng
68.000đ
Còn hàng
49.000đ
Còn hàng
277.000đ
Còn hàng
320.000đ
Còn hàng
591.000đ
Còn hàng
649.000đ
Còn hàng
1.708.000đ
Còn hàng
479.000đ
Còn hàng
772.000đ
Còn hàng
283.000đ
Còn hàng
2.769.000đ
Còn hàng
487.000đ
Còn hàng
852.000đ
Còn hàng
826.000đ
Còn hàng
283.000đ
Còn hàng
254.000đ
Còn hàng
478.000đ
Còn hàng
810.000đ
Còn hàng
1.663.000đ
Còn hàng
109.000đ
Còn hàng
95.000đ
Còn hàng
104.000đ
Còn hàng
89.000đ
Còn hàng
99.000đ
Còn hàng
160.000đ
Còn hàng
190.000đ
Còn hàng
127.000đ
Còn hàng
128.000đ
Còn hàng
234.000đ
Còn hàng
297.000đ
Còn hàng
405.000đ
Còn hàng
187.000đ
Còn hàng
247.000đ
Còn hàng
289.000đ
Còn hàng
108.000đ
Còn hàng
411.000đ
Còn hàng
30.000đ
Còn hàng
130.000đ
187.500đ
Còn hàng
66.000đ
ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
315.000đ
Còn hàng
181.000đ
Còn hàng
219.000đ
Còn hàng
100.000đ
Còn hàng
161.000đ
Còn hàng
162.000đ
Còn hàng
108.000đ
Còn hàng
2.300đ
Còn hàng
173.000đ
Hàng về lại
320.000đ
Còn hàng
277.000đ
Còn hàng
283.000đ
Còn hàng
2.769.000đ
Còn hàng
127.000đ
Còn hàng
128.000đ
Còn hàng
234.000đ
Còn hàng
297.000đ
Còn hàng
289.000đ
Còn hàng
100.000đ
30.000đ
Còn hàng
9.000đ
10.000đ
10.000đ
27.000đ
15.000đ
95.000đ
Còn hàng
27.000đ
53.000đ
21.250.000đ
Còn hàng
11.000đ
33.000đ
58.000đ
25.000đ
53.000đ
Còn hàng
86.000đ
98.000đ
43.000đ
43.000đ
101.000đ
32.000đ
49.000đ
HÀNG CHÍNH HÃNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
175.000đ
Còn hàng
75.000đ
Còn hàng
2.220.000đ
Còn hàng
2.150.000đ
Còn hàng
690.000đ
Còn hàng
139.000đ
Còn hàng
120.000đ
Còn hàng
68.000đ
Còn hàng
254.000đ
Hàng về lại
591.000đ
Còn hàng
649.000đ
Còn hàng
1.708.000đ
Còn hàng
479.000đ
Còn hàng
772.000đ
Còn hàng
487.000đ
Còn hàng
852.000đ
Còn hàng
826.000đ
Còn hàng
283.000đ
Còn hàng
254.000đ
Còn hàng
478.000đ
Còn hàng
810.000đ
Còn hàng
109.000đ
Còn hàng
95.000đ
Còn hàng
104.000đ
Còn hàng
89.000đ
Còn hàng
99.000đ
Còn hàng
160.000đ
Còn hàng
190.000đ
Còn hàng
129.000đ
Còn hàng
139.000đ
Còn hàng
127.000đ
Còn hàng
128.000đ
Còn hàng
234.000đ
Còn hàng
405.000đ
Còn hàng
187.000đ
Còn hàng
247.000đ
Còn hàng
108.000đ
Còn hàng
411.000đ
Còn hàng
71.000đ
30.000đ
26.500đ
76.000đ
84.000đ
80.000đ
60.000đ
Còn hàng
454.800đ
80.000đ
60.000đ
Còn hàng
70.000đ
66.000đ
88.000đ
Còn hàng
120.000đ
Còn hàng
130.000đ
Còn hàng
100.000đ
Còn hàng
12.500đ
TAI NGHE / HEADPHONE BLUETOOTH
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
282.000đ
Còn hàng
556.000đ
Còn hàng
1.117.000đ
Còn hàng
1.117.000đ
Còn hàng
1.186.000đ
Còn hàng
357.000đ
Còn hàng
282.000đ
Còn hàng
762.000đ
Còn hàng
778.000đ
Còn hàng
254.000đ
Hàng về lại
487.000đ
Còn hàng
852.000đ
Còn hàng
826.000đ
Còn hàng
283.000đ
Còn hàng
245.000đ
Còn hàng
254.000đ
Còn hàng
478.000đ
Còn hàng
810.000đ
Còn hàng
400.000đ
478.000đ
Còn hàng
580.000đ
357.000đ
Còn hàng
219.000đ
172.000đ
PHỤ LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI / VI TÍNH
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
339.000đ
Còn hàng
610.000đ
Còn hàng
218.000đ
Còn hàng
575.000đ
Còn hàng
132.000đ
Còn hàng
315.000đ
Còn hàng
218.000đ
Còn hàng
436.000đ
Còn hàng
26.000đ
Còn hàng
32.000đ
Còn hàng
52.000đ
Còn hàng
82.000đ
Còn hàng
406.000đ
Còn hàng
68.000đ
Còn hàng
63.000đ
Còn hàng
95.000đ
Còn hàng
119.000đ
Còn hàng
222.000đ
Còn hàng
103.000đ
Còn hàng
71.000đ
Còn hàng
222.000đ
Còn hàng
123.000đ
Còn hàng
123.000đ
Còn hàng
103.000đ
Còn hàng
1.090.000đ
Còn hàng
400.000đ
Còn hàng
58.000đ
Còn hàng
118.000đ
Còn hàng
144.000đ
Còn hàng
117.000đ
Còn hàng
109.000đ
Còn hàng
122.000đ
Còn hàng
92.000đ
Còn hàng
629.000đ
Còn hàng
175.000đ
Còn hàng
185.000đ
Còn hàng
179.000đ
Còn hàng
145.000đ
Còn hàng
75.000đ
Còn hàng
690.000đ
Còn hàng
139.000đ
Còn hàng
120.000đ
Còn hàng
278.000đ
Còn hàng
68.000đ
Còn hàng
49.000đ
Còn hàng
591.000đ
Còn hàng
649.000đ
Còn hàng
109.000đ
Còn hàng
95.000đ
Còn hàng
104.000đ
Còn hàng
89.000đ
Còn hàng
99.000đ
Còn hàng
160.000đ
Còn hàng
190.000đ
Còn hàng
129.000đ
Còn hàng
139.000đ
Còn hàng
187.000đ
Còn hàng
247.000đ
Còn hàng
289.000đ
Còn hàng
108.000đ
Còn hàng
50.000đ
Còn hàng
13.000đ
106.000đ
86.000đ
79.000đ
86.000đ
79.000đ
25.000đ
87.500đ
Còn hàng
62.500đ
Còn hàng
100.000đ
25.000đ
Còn hàng
100.000đ
Còn hàng
305.000đ
150.000đ
Còn hàng
146.000đ
Còn hàng
26.500đ
130.000đ
Còn hàng
80.000đ
12.500đ
LOA NGHE NHẠC
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
6.217.000đ
Còn hàng
2.565.000đ
Còn hàng
2.999.000đ
Còn hàng
2.062.000đ
Còn hàng
2.062.000đ
Còn hàng
2.999.000đ
Còn hàng
1.058.000đ
Còn hàng
667.000đ
Còn hàng
749.000đ
Còn hàng
2.220.000đ
Còn hàng
2.150.000đ
Còn hàng
1.708.000đ
Còn hàng
479.000đ
Còn hàng
772.000đ
Còn hàng
500.000đ
Còn hàng
500.000đ
Còn hàng
500.000đ
Còn hàng
385.000đ
CAMERA/ ĐIỆN THOẠI
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
2.412.000đ
Còn hàng
2.769.000đ
Còn hàng
1.663.000đ
Còn hàng
112.500đ
187.500đ
Còn hàng
162.500đ
75.000đ
Còn hàng
94.000đ
THẺ NHỚ /USB / ĐỌC THẺ
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
231.000đ
Còn hàng
389.000đ
Còn hàng
445.000đ
Còn hàng
279.000đ
Còn hàng
ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
4.218.000đ
Còn hàng
1.138.000đ
Còn hàng
277.000đ
Còn hàng
320.000đ
Còn hàng
110.000đ
405.000đ
Còn hàng
411.000đ
Còn hàng
61.250đ
Còn hàng
130.000đ
9.000đ
Còn hàng
42.500đ
Còn hàng
62.500đ
Còn hàng
53.000đ
53.000đ
19.000đ
53.000đ
39.000đ
53.000đ
39.000đ
Còn hàng
50.000đ
31.000đ
BAO DA / ỐP LƯNG
HÌNH ẢNH
GIÁ LẺ
SỐ LƯỢNG
TÌNH TRẠNG
73.000đ
Còn hàng
73.000đ
Còn hàng
120.000đ
Còn hàng
50.000đ
20.000đ
50.000đ
Còn hàng
40.000đ
24.000đ
0961808688
0939933168
CSKH TP Ms. Chi:
0903131708 / 0961808688
CSKH TINH Ms. Ngân:
0939933168 / 0901406756